Přednášky Steve Lichtaga

Nadační Fond Crystal Planet zajišťuje přednášky Steve Lichtaga, předního českého režiséra dokumentárních filmů.

FILMOGRAFIE STEVE LICHTAGA

Přednáška je složená z poutavého vyprávění z natáčení dokumentů z moří a oceánů proložené filmovými ukázkami a otevřenou diskuzí s publikem.

Délka přednášky je cca 1,5 hodiny

Objednatel přednášky zajistí na své náklady vhodný prostor (divadlo, kino, sál…) opatřený projektorem, počítačem s obsluhou, projekčním plátnem a odpovídajícím ozvučením.

Veškeré videomateriály k přednášce přiveze osobně pan Lichtag na flash disku ve formátu MP4 (h264).

Cena přednášky je 10.000,- Kč + doprava ( 5,- Kč/km )

Pokud bude přednáška ve večerních hodinách, můžeme také požadovat pro p. Steve Lichtaga zajištění ubytování.

 

kontaktní osoba pro objednání přednášky:

Ing. Radim Kotěšovec

info@twinstarfilm.com

tel. +420 602 238 119